Teoretická výuka

 

Pracoviště pro teoretickou výuku je v nově vybudovaných třídách na adrese: 
U Vlečky 1080, 288 02 Nymburk.

V našem učilišti vyučujeme obor 65-51-H/01 kuchař - číšník 
podle Školního vzdělávacího programu KUCHAŘ.

Maximální kapacita žáků je 36. Průměrný počet žáků v jedné třídě je 12. 
Malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup pedagogů k jednotlivým žákům.

Učitelé se snaží respektovat specifické zvláštnosti a vlastnosti jednotlivých žáků, což je na školách při větší naplněnosti běžných tříd obtížně proveditelné.

V individuální výuce jsou žáci motivováni konkrétními úkoly, a tím jsou i slabší žáci podněcováni ke vzájemné komunikaci a k lepším studijním výkonům.

Nabízíme také výuku výpočetní techniky ve vlastní počítačové učebně.

Každý rok se mohou naši žáci zúčastnit adaptačního kurzu, lyžařského výcvikového zájezdu a turisticko - branného soustředění ve Velké Úpě v Krkonoších.

Škola zajišťuje žákům barmanský kurz.

 

Teoretickou výuku zabezpečují tito vyučující 
Mgr. Jaklová Věra 
Mgr. Žáková Jana
Mgr. Benešová Monika