Praktická výuka


Praktické vyučování probíhá na vlastním pracovišti ve ŠJ Stravon a na řadě provozních pracovišť, která jsou každý školní rok schvalována ředitelem školy.

Na našem vlastním pracovišti pracují učni pod vedením mistrové odborného výcviku, vedoucí školní kuchyně a vedoucí kuchařky a na smluvních pracovištích jsou žáci pod stálým dohledem instruktorů odborného výcviku. Žáci se dělí do pracovních skupin, které se na pracovištích střídají podle přeřazovacího plánu.

Žáci jsou od druhého pololetí 2. ročníku finančně odměňováni za produktivní činnosti.

 

Odborný výcvik vyučuje 
Vecková Eliška