Vítáme vás na stránkách Středního odborného učiliště Stravon spol. s r.o.

 

Nabízíme tříleté denní studium na soukromé střední škole.

Máme více než dvacetiletou tradici v oboru kuchař - kuchařka.

Někteří naši absolventi si dokončili i nástavbové studium s maturitou, jiní již dnes působí na pozici učitele - mistra odborného výcviku, nebo samostatně podnikají. Někteří z nich studují i vysokou školu.

Žáci mají u nás zajištěnou kvalitní výuku, pod správným vedením, za správnou cenu.

 

Roční školné 12.000 Kč 
Školné je splatné v měsíčních splátkách.

 

Mgr. Žák Milan 
ředitel školy

 

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Provozní řád školní jídelny

Školní řád